KHÓA TAY NẮM HC 8529

2.636.700 

  • Thương hiệu:Khóa Huy Hoàng
  • Loại khóa: Khóa tay nắm (Khóa tay gạt)
  • Màu sắc: Đồng vàng
  • Số chìa đi kèm: 05 chìa
  • Chất liệu: Đồng vàng (đồng thau)
  • Ổ khóa: Huy Hoàng – Abus ( hoặc ổ Huy Hoàng)