Khóa cửa thẻ từ – mã số SAMSUNG SHS-H635

7.950.000