Khóa cửa thẻ từ – mã số SAMSUNG SHS P717

8.959.000