Khóa cửa thẻ từ – mã số SAMSUNG SHS P710

7.400.000