Khóa cửa thẻ từ – mã số SAMSUNG SHS D530

3.600.000